LEXPAGE

Polityka prywatności

STRONA GŁÓWNA | POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania, jest Łukasz Stępień MPF, ul. Spadochroniarzy 20C, lok. 11,  94-222 Łódź, NIP: 7262682748, REGON: 387181378 dalej „Administrator”)

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo skontaktować się̨ z nami również̇ mailowo pod adresem: kontakt@lexpage.pl

Skąd mamy Państwa dane osobowe?

Dane te otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa. Administrator otrzymuje dane osobowe swoich Klientów tylko bezpośrednio od nich samych.

Jakie są to dane?

Dane osobowe, które przetwarzamy to Państwa imię, nazwisko oraz adres e-mail i numer telefonu, które podaliście nam Państwo w formularzu kontaktowym. W razie skorzystania z naszych usług, są to również inne dane osobowe, które są niezbędne do właściwego wykonania usług.

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

Wszystkie dane osobowe, jakie udostępnili Państwo Administratorowi służą przede wszystkim udzieleniu odpowiedzi na Państwa pytanie zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego. W razie skorzystania z naszych usług służą one prawidłowemu wykonaniu naszego zobowiązania.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane osobowe?

Przetwarzamy Państwa dane przede wszystkim dlatego, że jest to niezbędne do wykonywania zawartej między nami umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy (szeroko rozumiany kontakt) zgodnie z Art. 6 ust. 1b rozporządzenia unijnego.

Czy podanie nam danych osobowych jest konieczne?

Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy, której przedmiotem jest świadczenie szeroko rozumianych usług z zakresu marketingu prawniczego. Nadto jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz nawiązania dalszego kontaktu.

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność ich podania

Każdej osobie, której dane są̨ przetwarzane przez Administratora, przysługuje prawo do:  

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • usunięcia swoich danych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 • przenoszenia swoich danych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) lub umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Więcej informacji o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą̨, zawierają̨ przepisy art. 12–23 RODO.

Ponadto osobie, której dane są̨ przetwarzane przez Administratora, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi

Czy udostępniamy Państwa dane osobowe innym podmiotom?

Nie udostępniamy Państwa danych osobowych innym podmiotom.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania zawartej z nami umowy. W przypadku danych osobowych podanych za pośrednictwem formularza kontaktowego, wobec braku zawarcia umowy o świadczenie na Państwa rzecz usług prawnych, przechowujemy niniejszej dane nie dłużej niż to jest niezbędne.

Ciasteczka – informacje dotyczące urządzenia końcowego

 1. Usługodawca przechowuje zapytania https kierowane do serwera.
 2. W celu udoskonalenia funkcjonalności Usługodawca oświadcza, iż wykorzystuje pliki cookies. Własne pliki cookies będą wykorzystywane w celu:
 1. konfiguracji serwisu, tj. dostosowania zawartości stron do wcześniejszych działań podejmowanych przez użytkownika;
 2. uwierzytelnienia użytkownika i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie (utrzymanie sesji po zalogowaniu);
 3. realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych;
 4. prowadzenia analiz oraz monitoringu oglądalności;
 5. zapewnienia bezpieczeństwa oraz ciągłego działania.
 1. Zewnętrzne pliki cookies będą wykorzystywane w celu:
 1. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji użytkownika (remarketing, reklama kontekstowa);
 2. zbierania danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych do celów analitycznych oraz dla celów systemu marketing automation.
 1. Na podstawie gromadzonych informacji Usługodawca może tworzyć statystyki. Statystyki tworzone są w sposób nie pozwalający na identyfikację poszczególnych Usługobiorców.
 2. Każdy Usługobiorca, który nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies obowiązany jest do zmodyfikowania ustawień przeglądarki internetowej. Konfiguracja systemu umożliwiająca korzystanie z plików cookies oznacza zgodę na przechowywanie przez Usługodawcę informacji o których mowa w ustępie 2, zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm.)